Центральный курсВалютная пара 21.02.2017  22.02.2017
USD/RUB 58.0537  57.6458  
EUR/RUB 61.6716  60.7326  
EUR/USD 1.0619  1.0538  
CNY/RUB 8.4807  8.4015  
KZT/RUB 18.1964  18.2741  
UAH/RUB 21.4974  21.3976  
GLD/RUB 2309.6667  2280.0000  
SLV/RUB 33.6900  33.2633  
HKD/RUB 7.4853  7.4549  
GBP/RUB 72.4324  71.7308  
BYN/RUB 30.9766  30.8828  
CHF/RUB 57.9532  57.3092  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 57.6458
EUR/RUB 60.7326
EUR/USD 1.0538
CNY/RUB 8.4015
KZT/RUB 18.2741
UAH/RUB 21.3976
GLD/RUB 2280.0000
SLV/RUB 33.2633
HKD/RUB 7.4549
GBP/RUB 71.7308
BYN/RUB 30.8828
CHF/RUB 57.3092