Центральный курсВалютная пара 27.03.2017  28.03.2017
USD/RUB 57.1239  56.9174  
EUR/RUB 61.7569  61.9409  
EUR/USD 1.0809  1.0886  
CNY/RUB 8.3209  8.3109  
KZT/RUB 18.2100  18.1000  
UAH/RUB 21.1704  20.9992  
GLD/RUB 2300.0000  2301.7143  
SLV/RUB 32.5900  32.9850  
HKD/RUB 7.3926  7.3240  
GBP/RUB 71.3322  71.8052  
BYN/RUB 30.5532  30.4693  
CHF/RUB 57.8883  57.8066  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 56.9174
EUR/RUB 61.9409
EUR/USD 1.0886
CNY/RUB 8.3109
KZT/RUB 18.1000
UAH/RUB 20.9992
GLD/RUB 2301.7143
SLV/RUB 32.9850
HKD/RUB 7.3240
GBP/RUB 71.8052
BYN/RUB 30.4693
CHF/RUB 57.8066