Центральный курсВалютная пара 18.01.2018  19.01.2018
USD/RUB 56.7433  56.5496  
EUR/RUB 69.4363  69.2030  
EUR/USD 1.2237  1.2243  
CNY/RUB 8.8413  8.8151  
KZT/RUB 17.3233  17.5500  
UAH/RUB 19.7531  19.7254  
GLD/RUB 2424.0864  2421.2500  
SLV/RUB 31.3900  31.0850  
HKD/RUB 7.2479  7.2420  
GBP/RUB 78.3878  78.4373  
BYN/RUB 28.3601  28.5225  
CHF/RUB 58.8609  58.9325  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 56.5496
EUR/RUB 69.2030
EUR/USD 1.2243
CNY/RUB 8.8151
KZT/RUB 17.5500
UAH/RUB 19.7254
GLD/RUB 2421.2500
SLV/RUB 31.0850
HKD/RUB 7.2420
GBP/RUB 78.4373
BYN/RUB 28.5225
CHF/RUB 58.9325