Центральный курсВалютная пара 16.11.2017  17.11.2017
USD/RUB 60.1952  59.6937  
EUR/RUB 71.0854  70.2584  
EUR/USD 1.1806  1.1770  
CNY/RUB 9.1061  9.0204  
KZT/RUB 18.2200  18.1500  
UAH/RUB 22.7424  22.6548  
GLD/RUB 2484.6250  2462.2631  
SLV/RUB 33.2700  33.0100  
HKD/RUB 7.7184  7.6826  
GBP/RUB 79.4010  78.9404  
BYN/RUB 30.0419  29.9276  
CHF/RUB 61.1056  60.4458  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 59.6937
EUR/RUB 70.2584
EUR/USD 1.1770
CNY/RUB 9.0204
KZT/RUB 18.1500
UAH/RUB 22.6548
GLD/RUB 2462.2631
SLV/RUB 33.0100
HKD/RUB 7.6826
GBP/RUB 78.9404
BYN/RUB 29.9276
CHF/RUB 60.4458