Центральный курсВалютная пара 25.05.2017  26.05.2017
USD/RUB 56.5349  56.5579  
EUR/RUB 63.1659  63.4021  
EUR/USD 1.1186  1.1217  
CNY/RUB 8.2069  8.1938  
KZT/RUB 18.0871  18.0507  
UAH/RUB 21.4215  21.3275  
GLD/RUB 2268.0417  2269.8276  
SLV/RUB 30.8100  30.9200  
HKD/RUB 7.2244  7.1974  
GBP/RUB 72.4835  72.9687  
BYN/RUB 30.3955  30.3000  
CHF/RUB 57.7603  57.8953  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 56.5579
EUR/RUB 63.4021
EUR/USD 1.1217
CNY/RUB 8.1938
KZT/RUB 18.0507
UAH/RUB 21.3275
GLD/RUB 2269.8276
SLV/RUB 30.9200
HKD/RUB 7.1974
GBP/RUB 72.9687
BYN/RUB 30.3000
CHF/RUB 57.8953