Центральный курсВалютная пара 24.07.2017  25.07.2017
USD/RUB 59.1644  60.0392  
EUR/RUB 68.9525  69.8945  
EUR/USD 1.1655  1.1641  
CNY/RUB 8.7531  8.9021  
KZT/RUB 18.1244  18.2335  
UAH/RUB 22.7539  23.1050  
GLD/RUB 2359.0495  2408.7500  
SLV/RUB 31.1700  31.6500  
HKD/RUB 7.5471  7.6422  
GBP/RUB 76.6615  78.2411  
BYN/RUB 30.4482  30.5934  
CHF/RUB 62.0983  63.2094  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 60.0392
EUR/RUB 69.8945
EUR/USD 1.1641
CNY/RUB 8.9021
KZT/RUB 18.2335
UAH/RUB 23.1050
GLD/RUB 2408.7500
SLV/RUB 31.6500
HKD/RUB 7.6422
GBP/RUB 78.2411
BYN/RUB 30.5934
CHF/RUB 63.2094