Центральный курсВалютная пара 25.09.2017  26.09.2017
USD/RUB 57.5301  57.6532  
EUR/RUB 68.8548  68.3670  
EUR/USD 1.1968  1.1853  
CNY/RUB 8.7562  8.6766  
KZT/RUB 16.9345  16.8605  
UAH/RUB 21.9629  21.8716  
GLD/RUB 2397.8571  2382.6667  
SLV/RUB 31.4600  31.3700  
HKD/RUB 7.3890  7.3681  
GBP/RUB 77.7728  77.6470  
BYN/RUB 29.7947  29.6732  
CHF/RUB 59.4625  59.0080  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 57.6532
EUR/RUB 68.3670
EUR/USD 1.1853
CNY/RUB 8.6766
KZT/RUB 16.8605
UAH/RUB 21.8716
GLD/RUB 2382.6667
SLV/RUB 31.3700
HKD/RUB 7.3681
GBP/RUB 77.6470
BYN/RUB 29.6732
CHF/RUB 59.0080