Центральный курсВалютная пара 24.04.2018  25.04.2018
USD/RUB 61.9221  61.5403  
EUR/RUB 75.5988  75.2220  
EUR/USD 1.2219  1.2220  
CNY/RUB 9.8167  9.7720  
KZT/RUB 18.8773  19.0000  
UAH/RUB 23.6446  23.5428  
GLD/RUB 2642.3039  2624.0854  
SLV/RUB 33.9600  32.9000  
HKD/RUB 7.8751  7.8599  
GBP/RUB 86.2833  86.0357  
BYN/RUB 30.8057  30.7937  
CHF/RUB 63.3638  63.0155  
TRY/RUB 15.0916  15.0916  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 61.5403
EUR/RUB 75.2220
EUR/USD 1.2220
CNY/RUB 9.7720
KZT/RUB 19.0000
UAH/RUB 23.5428
GLD/RUB 2624.0854
SLV/RUB 32.9000
HKD/RUB 7.8599
GBP/RUB 86.0357
BYN/RUB 30.7937
CHF/RUB 63.0155
TRY/RUB 15.0916