Центральный курсВалютная пара 13.07.2018  16.07.2018
USD/RUB 62.1180  62.1378  
EUR/RUB 72.5988  72.5165  
EUR/USD 1.1682  1.1659  
CNY/RUB 9.2924  9.2720  
KZT/RUB 18.0533  18.1141  
UAH/RUB 23.7157  23.7489  
GLD/RUB 2490.1268  2481.8755  
SLV/RUB 31.6800  31.6600  
HKD/RUB 7.9068  7.4500  
GBP/RUB 82.0840  82.0438  
BYN/RUB 31.6121  31.6290  
CHF/RUB 62.1461  61.9667  
TRY/RUB 12.8890  12.8231  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 62.1378
EUR/RUB 72.5165
EUR/USD 1.1659
CNY/RUB 9.2720
KZT/RUB 18.1141
UAH/RUB 23.7489
GLD/RUB 2481.8755
SLV/RUB 31.6600
HKD/RUB 7.4500
GBP/RUB 82.0438
BYN/RUB 31.6290
CHF/RUB 61.9667
TRY/RUB 12.8231